HYZMATYMYZ

Önümiň nusgasy

Metal senetler, bezeg önümleri, bag önümleri, müşderiler bilen mebel önümleri ýaly esasy önümçilik.

Täze önüm meýdany

Biz hakda

“Fujian Anxi Flyingsparks Crafts Co., Ltd.”Hytaýyň Fujian welaýatynyň Anxi şäherinde ýerleşýär.6000 inedördül metrden gowrak 30-dan gowrak şertnamaly ussahanalar bar.
Biz metal senetleri, bezeg önümlerini, öý goş-golamlaryny we müşderiler bilen önümleri ökde öndüriji.Hünärmen öndüriji hökmünde kompaniýamyz moda dizaýnyna, ösüşine we önümçiligine akyllydyr.Moda esbaplarynyň bir toparyna ünsi jemleýäris.Her ýyl müňlerçe meşhur senet önümlerini ösdürip bileris, olar metaldan, demir turbadan, agaçdan, rattandan we häzirki zaman materiallaryndan ýasalýar.Reňkli önümlerimiziň bahasy we wagtynda eltilmegi sebäpli Amerika, Europeewropa, günorta-gündogar Aziýa we beýleki sebitlerde meşhur.Zawodymyzyň iň gowy saýlaýandygyňyza ynanýarys.

Maslahat berilýän meýdan

Näme üçin bizi saýlaýar?